Könyvelőiroda

Könyvelőiroda

Közművagyon értékelés

Az idén hatályba lépett törvény (2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, 12. § és 75. §) alapján, 2012. július 1.-től minden üzemeltetési szerződés kötelező mellékletét képezi a víziközművek vagyonértékelése.

Ennek érdekében szükséges egy olyan átfogó vagyonértékelés lefolytatása, ill. olyan vagyonleltár létrehozása, mely lehetővé teszi az üzemeltetett víziközmű törzsvagyon valós műszaki állapotát és pótlási költségét tükröző vagyonérték kimutatását, a fenntartható vagyongazdálkodáshoz szükséges értékcsökkenési tömeg képzését valamint a hosszú távú rekonstrukciós igények előrejelzését.

A KISS-TIKE Kft. a KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELÉSI KLASZTER (KÉK) tagvállalataként, a Klaszter saját fejlesztésű TIKA szoftverének segítségével a közművagyon-értékelési tevékenység teljes vertikumában kiemelkedő színvonalú és hatékony szolgáltatást nyújt.

A KISS-TIKE Kft. tevékenysége az üzleti, gazdasági élet minden ágára kiterjed, megvalósítható és reális megoldásokat kínálva Ügyfeleink számára. Kimagasló hatékonysággal és eredményekkel rendelkezünk. Mindezen tapasztalatainkat kamatoztatva és szakmai tudásunkat felhasználva szeretnénk a víziközmű értékelésben is kimagasló tudásunkkal kiszolgálni partnereinket.

Célunk a nemzeti víziközmű-vagyon védelme, a víziközmű-szolgáltatási ágazatokban a fenntartható fejlődés, az ivóvízkincs kíméletét szolgáló célok teljesülése, a fogyasztóvédelem széles körű érvényesülését szolgáló víziközmű-szolgáltatási feltételek biztosítása.

A KISS-TIKE Kft. a Közművagyon-értékelési Klaszter tagjaként a Több szempontú Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázis – szoftvert és nyilvántartási rendszert alkalmazza.
A több szempontú integrált vagyonértékelési módszertanra épülő objektum szintű strukturált adatbázis/vagyonleltár felállítása hatékony és magas színvonalú rendszere.

A közművagyon-értékelések felölelik a teljes közműhálózat gazdasági, pénzügyi értékelését, a természetes víz bázisoktól a közműhálózatok pontos elhelyezkedésén át, a víziközmű térképek digitalizálásán keresztül egy naprakész adatbankig.

Az adatbázis objektumcsoportonkénti bontásban tartalmazza az objektumok azonosítását, azok műszaki-, gazdasági- és állapot jellemzőit. A vagyonleltár alkalmas kritikus objektumok beazonosítására, a pótlás várható ideje alapján a rekonstrukciós tervezés alapját képező éves rekonstrukciós (pótlási) szükséglet meghatározására, a gazdasági jellemzők alapján a díjgazdálkodás támogatására, valamint a vagyongazdálkodással összefüggő döntéshozatal támogatásához szükséges statisztikák és összesített adatok lekérdezésére.

Az értékelés teljes körűen kiterjed a víziközművek eszközállományaira (vízvezetékek, vízhálózati szerelvényaknák, nyomáscsökkentők, nyomáscsökkentők aknái, víz bekötések, hidroforok, szennyvíz csatornák, szennyvíz bekötések, szennyvíz átemelők, szennyvíz aknák, szennyvíztisztító telepek).

A Több szempontú Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázis több lépcső rendszerének köszönhetően kiemelkedő színvonalú és gyors vagyonértékelést tesz lehetővé.

A Közművagyon-értékelési Piramis lépcsői:

0. Geodéziai felmérés, közmű alaptérképek előállítása
1. Közműnyilvántartás, közműtérképek digitalizálása
2. Objektumcsoportok azonosítása, meghatározása, eszközleltár felállítása
3. Állapotfelmérés
4. Állagmutatók meghatározása
5. Pótlási értékek meghatározása
6. Vagyonértékelés
7. Vagyon és díjgazdálkodás

Munkánk gyors és hatékony elvégzéséhez szükségünk van az Önök közreműködésére is. A feladathoz elengedhetetlen, hogy a rendelkezésre álló adatok teljes körű birtokába jussunk (tulajdonlapok; karbantartási jegyzőkönyvek; hiba- és munkanaplók; meglévő hálózat nyilvántartás; térképi nyilvántartás; üzembe helyezés évének időpontja; egyéb időpontok; kamerázási adatok; kárfelmérések adatai; feltárások, javítások jellege, helye; szennyvíz adatok; stb.)
Munkánk a következő fázisokból tevődik össze:

I. A víziközmű vagyon egységes adatbázisba rendezése, vagyon és eszközleltár megfelelő adatstruktúrájának kialakítása
• objektumok és objektumcsoportok azonosítása
• a szakági területek adatállományának (ivóvíz-, szennyvízhálózat és főművek) egységes struktúrába rendezése
• vagyon és eszközleltár analitika rögzítése

II. Állapotfelmérés
• meglévő állapot-felmérési dokumentációk (pl. kamerás felvételek, nyomáspróbák, hibastatisztikák, stb.) számbavétele, strukturálása
• kritikus, ill. tipikus/reprezentatív szakaszok, objektumok kijelölése
• kijelölt potenciális hibahelyek, ill. reprezentatív szakaszok felmérése és helyszíni bejárása a megbízó szakembereinek közreműködésével

III. Állapotértékelés
• meglévő állapot-felmérési dokumentációk és helyszíni bejárás tapasztalatainak feldolgozása, avultság mértékének meghatározása
• építés időpontjában várható élettartamok meghatározása
• állapotértékelés, és állapotmutatók alapján módosított várható pótlás évének meghatározása

IV. Várható élettartamok meghatározása, és rögzítése
• építés időpontjában várható élettartamok meghatározása objektumcsoportonkénti bontásban
• állapotértékelés, és állapotmutatók alapján módosított várható hasznos élettartamok meghatározása

V. Pótlási költségek meghatározása objektumonkénti bontásban
• pótlási/újraelőállítási költségek becslése fajlagos költségmutatók ill. aktuális piaci információk alapján

VI. Közművagyon valós értékét alátámasztó, valamint a rekonstrukció-tervezést és vagyongazdálkodást támogató, a több szempontú integrált vagyonértékelési módszertanra épülő, strukturált adatbázis ismertetése, Közművagyon-értékelési Szakvélemény, valamint Tanúsítvány, és a vagyonértékelés hitelességét alátámasztó Könyvvizsgálói Záradék átadása.

A KISS-TIKE Kft. KÉK tagvállalataként, a TIKA szoftver segítségével a közművagyon-értékelési tevékenység gazdasági-, pénzügyi és szakmai területén is kiemelkedő színvonalú, megbízható és hatékony szolgáltatást nyújt. Az önkormányzatok és üzemeltetők nemcsak hogy teljes képet kapnak – digitalizált formában – a jelenlegi helyzetükről és állapotaikról, de egy olyan rendszerben kapják vissza kidolgozott anyagaikat melyek segítségével teljesen naprakész kimutatást látnak.

Elsősorban fontos, hogy az elavult papír alapú anyagmennyiség elektronikus és tisztán átlátható formáját lássák, továbbá nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy ezen adatok segítségével a jelenlegi rendszerek amortizációja és értékcsökkenése nyomon követhető és beépíthetővé válik az önkormányzatok és üzemeltetők részéről a fogyasztók felé.

Reményeink szerint a már előterjesztett új végrehajtási törvény segítséget nyújt és biztosít az önkormányzatok számára, hogy ezeket a beruházásokat valamint a felméréseket a bankok elő-, illetve refinanszírozzák, ezzel is mentesítve a településeket és városokat az esetleges felmerülő azonnali költségektől.
A fentiekben felvázolt széleskörű spektrummal állunk az Önök rendelkezésére és reményeink szerint a törvény által kiszabott rendeletek kivitelezésében karöltve dolgozhatunk együtt.

Könyvelőiroda